شرکت کوکا کولا در حال بر روی کار آوردن دیجیتال ساینیج ها به بسیاری از تامین کنندگان خود از طریق یک برنامه تلفن همراه شناخته شده به نام Neko است که با Google توسعه یافته است. گرگ چامبرز، مدیر جهانی نوآوری های دیجیتال، کوکا کولا، در نمایشگاه Digital Signage در مرکز کنفرانس لاس وگاس در

ادامه مطلب