شرکت دارای سه ساختمان اصلی در نقاط مختلف استان تهران است و روابط عمومی در مرکز ساختمان سید خندان دسترسی های لازم جهت اطلاع رسانی به دو ساختمان دیگر را ندارد و این پراکندگی جغرافیایی مشکلات و هزینه های زیادی را بوجود آورده بود که با استفاده از این سیستم دیجیتال ساینیج برنا رسانه توانستیم جامعیتی به اطلاع رسانی سازمانی بدهیم