سرویس ها

شرکت مهندسی برنا رسانه مستعد در ارائه سرویس های زیر و متعهد در تحویل به موقع آنهاست ..

چیدمان

تقسیم بندی صفحه نمایش به ناحیه های مختلف و ارسال محتویات به هر کدام از نواحی

بریده جراید روز

امکان انتخاب جراید دلخواه که هر روزه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند

امکانات بومی سازی

اوقات شرعی با امکان شخصی سازی گسترده ، تخصیص سطوح دسترسی هر بخش به فرد خاص و…

نمایشگر ها

امکان مدیریت صفحه نمایش ها و نظارت بر آخرین وضعیت آنها
  • فارسی
  • English