تاریخچه در سال 1404 هجری شمسی، پژوهشگاه نیرو موسسه‌ای است دانش بنیان، با اعتبار جهانی و پیشرو در نوآوری‌های صنعت برق و انرژی پژوهشگاه نیرو سازمانی دولتی و وابسته به وزارت نیرو می‌باشد که مسئولیت راهبری تحقیقات وابسته به صنعت برق و انرژیایران برگزار می‌کند. پژوهشگاه نیرو در سال ۱۳۷۶ با اخذ مجوز سه پژوهشکده “برق”، “تولید نیرو” و “انتقال و

ادامه مطلب

دانشگاه علامه طباطبائی یکی از دانشگاه‌های شهر تهران و بزرگترین دانشگاه ایران در زمینه علوم انسانی، علوم اجتماعی و مدیریت است که با دارا بودن نزدیک به ۱۷ هزار دانشجو و ۵۰۰ عضو هیئت علمی تمام وقت و ۱۴ دانشکده در حال فعالیت می‌باشد. تاریخچه: در سال ۱۳۵۸ با ادغام بیست و هفت دانشکده، آموزشگاه

ادامه مطلب