پروژه دیجیتال ساینج برنا رسانه در صندوق بازنشستگی کشور

به استناد اساسنامه صندوق بازنشستگی کشوری ، این سازمان موسسه ای بیمه ای ، دارای شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به وزارت رفاه وتامین اجتماعی است که مسئولیت اداره امورصندوق بازنشستگی مستخدمان مشمول مقررات بازنشستگی کشوری را با رعایت مقررات استخدامی مربوط عهده دار است . 

عمده مشمولین مقررات بازنشستگی کشوری عبارتند از :

۱ – مستخدمین رسمی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری .
۲ – مستخدمین رسمی مشمول آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی .
۳ – قضات قوه قضائیه و دادگستری مشمول مقررات استخدامی قضات .
۴ – مستخدمین رسمی (کادر سیاسی ) وزارت امورخارجه مشمول مقررات استخدامی وزارت امورخارجه .
۵ – مستخدمین ثابت شهرداریهای سراسر کشور به استثناء شهرداری تهران .
۶ – مستخدمین پیمانی دستگاههای اجرائی ( متقاضی استفاده از مقررات بازنشستگی و وظیفه صندوق بازنشستگی کشوری ) .
۷ – خویش فرمایان ( مستخدمین بازخریدی وزارت راه وترابری و ماده ۱۴۷ قانون برنامه چهارم توسعه) . 

پس از تصویب قانون استخدام کشوری در تاریخ ۳۱/۳/۱۳۴۵ به موجب ماده ۷۰ قانون مزبور اداره کل بازنشستگی با کلیه دارائی و موجودی صندوق بازنشستگی و اسناد و اوراق و بودجه وتعهدات خود از وزارت دارائی منتزع و تابع سازمان اموراداری واستخدامی کشور گردید و براساس اصلاحیه ماده مذکور از اول سال ۱۳۵۴ صندوق بازنشستگی کشوری به صورت موسسه ای مستقل وابسته به سازمان اموراداری و استخدامی کشور تشکیل گردید . با ادغام سازمانهای اموراداری و استخدامی کشور و برنامه وبودجه در تاریخ ۱۱/۱۲/۱۳۷۸و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، صندوق بازنشستگی کشوری نیز یکی از موسسات تابعه این سازمان شد ، با تصویب قانون نظام جامع رفاه وتامین اجتماعی در تاریخ ۲۱/۲/۱۳۸۳ و به موجب تبصره ۲ ماده ۱۷ این قانون ، صندوق بازنشستگی کشوری از سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور منتزع و تابع وزارت رفاه وتامین اجتماعی گردید و توسط صندوق بازنشستگی کشوری اداره می گردد.

روابط عمومی محترم این مجموعه با توجه به نیاز بازنشستگان محترم  نسبت به صندوق و اطلاعات مورد نیاز بیمه ی خود در پی یک اطلاع رسانی نوین بوده اند تا جایگزین اطلاع رسانی سنتی کنند. بعد از جستجوی زیاد عوامل روابط عمومی صندوق در مورد اطلاع رسانی نوین والکترونیک به سیستمی به نام دیجیتال ساینیج برخورد کرده اند .

این سیستم در شرکت های بیشماری در ایران بفروش میرود که بیشتر این ساینیج ها نسخه خارجی در ایران عرضه میشود ولی سیستم دیجیتال ساینیج برنا رسانه از شرکت مهندسی برنا گستران دانش سیستم دیجیتال ساینیج را بصورت کاملا فارسی و با کاربری بالا  در اختیار مشتری قرار میدهد. این سیستم ساخت خود شرکت بوده.

مدیر محترم روابط عمومی صندوق بازنشستگان کشور از سیستم برنا رسانه استقبال کرده و اعلام کردند بدلیل اینکه افراد مراجعه کننده از افراد مسن هستند از رسانه ها بصورد فول اسکرین(full Screen) استفاده شود.

رسانه های مورد استقبال : Web Page که از سایت استفاده کنند- لینک خبرخوان – جراید – عکس- ویدیو و همچنین استفاده از تلویزیون در نرم افزار

بدلیل دلایل ذکر شده صندوق بازنشستگی این افتخار را به شرکت برنا داده است تا این سیستم را در سه نقطه ساختمان مرکزی نصب و راه اندازی شود.

نقاط نصب شده : طبقه همکف روبروی درب ورودی- طبقه ششم روبروی نمازخانه- و طبقه نهم روبروی دفتر ریاست

صندوق
صندوق بازنشستگی

شرکت برنا گستران دانش این سیستم را به نحو احسن در صندوق بازنشستگی کشور نصب و راه اندازی کرده و بصورت کامل این سیستم را پشتیبانی میکنند.ّ

برنا گستران دانش

  • فارسی
  • English