نقش دیجیتال ساینیج در روابط عمومی محتوا محور

با توجه به پیشرفت های روزافزون فناوریهای ارتباطاتی و اطلاع رسانی و گسترش نقش پیام های چند رسانه ای در روابط عمومی ها، تلاش برای رساندن پیام به مخاطبان به شکل سنتی به امری پرهزینه و کم بازده تبدیل شده است و همین موضوع باعث تغییر شکل کلی در تولید محتوا گشته است زیرا مشغله های روزمره فرصت بسیار کمی را برای توجه به پیام ها از طرف مخاطبان باقی میگذارد و شما نیاز دارید در عرض چند ثانیه بتوانید پیام خود را منتقل نمایید. بدین ترتیب نقش دیجیتال ساینیج به عنوان یکی از مؤثرترین فناوری های عرصه اطلاع رسانی اهمیت می یابد. روابط عمومی‌ها در زمینه های ارتباطی نوین امروز دارای کارکردهایی چون آموزش، فرهنگ سازی، تبلیغاتی و تولید دانش میباشند. بدین ترتیب تولید محتوای متناسب با این امور به بخش جدانشدنی از روابط عمومی ها تبدیل شده که این مسأله ابزار مناسب خود را نیز طلب میکند. محتواهایی که با توجه به نیازهای امروز تولید میشوند به هیچ وجه در قالب روش های سنتی قابل انتقال نیستند و استفاده از ابزاری جدید همچون نمایشگرهای دیجیتال ساینیج ضروری میباشد. برقرار سازی ارتباط با دیگران یکی از دغدغه های اصلی انسان ها بوده است و رسانه‌ها با استفاده از انواع ابزار و روشها برای ارائه اخبار و اطلاعات به دنبال پاسخگویی به این دغدغه بوده اند. روابط عمومی ها به عنوان رسانه ادارات و سازمان ها علاوه بر اطلاع رسانی و آموزش جهت جذب مخاطب و ادامه بقای سازمان مربوطه نیز فعالیت می کنند. مهم ترین هدف روابط عمومی ها انتقال پیامهایی خاص به مخاطبان با هدف مشخص است. روابط عمومی محتوا محور به معنای ایجاد محتواهایی مؤثر است که داستان سازمان یا شرکت را برای مخاطبین آنها به نمایش میگذارد، به افزایش آگاهی عمومی درباره عملکرد سازمان میپردازد و با مخاطبان سازمان تعامل میکند. اما با پیشرفت فناوری و ایجاد بسترهای جدید لازم است درباره برخی از مفاهیم مانند تبلیغات و پیام رسانی نیز تجدید نظر صورت پذیرد.

نقش دیجیتال ساینیج در ایجاد تفاوت بین روابط عمومی محتوا محور و روابط عمومی سنتی

انتقال پیام در روابط عمومی سنتی به صورت مستقیم انجام میشود در حالیکه یک روابط عمومی محتوا محور خود را به گونه‌ای معرفی می‌کند که علاقه‌مند کمک کردن به مخاطبانش به نظر برسد. در مقابل پیام های مستقیم مخاطبین همیشه احساس میکنند مجبور به پذیرش یا نپذیرفتن یک پیام میباشند اما پیام های محتوا محور این احساس را در مخاطب ایجاد میکنند که آن پیام در ذهن خود مخاطب ایجاد شده است. به همین دلیل ابزار مورد استفاده در یک روابط عمومی محتوا محور نمی تواند یک متن یا یک تصویر ساده باشد و نیاز به استفاده از ابزار چند رسانه ای خواهند داشت. نقش دیجیتال ساینیج در اینجا میتواند بسیار مهم باشد زیرا قابلیت پخش انواع مختلف محتواها را دارد و با انعطاف پذیری خود تعامل بسیار مؤثرتری را با مخاطبین ایجاد می نماید. حتی با استفاده از دیجیتال ساینیج های تعاملی مانند وب کیوسک ها ارتباط دوطرفه با مخاطب برقرار میشود و مخاطب دیگر پذیرنده منفعل پیام ها نخواهد بود. اما به منظور بهره برداری از حداکثر ظرفیت های یک نمایشگر دیجیتال ساینیج شناسایی مخاطب اهمیت بسیار بالایی دارد و این امر مستلزم این است که شما در این حوزه یک متخصص باشید و بتوانید با شناسایی نیازها و ذهنیت مخاطب در زمان مراجعه به سازمان خود بهترین محتوای ممکن را برای آنها طراحی نمایید. درست در همین نقطه است که روابط عمومی یک سازمان از شکل سنتی به یک روابط عمومی محتوا محور تبدیل میشود زیرا میتواند با محتوایی خاص و خیره کننده بین مخاطب و سازمان خود پیوند برقرار نماید. داشتن آگاهی و دانش در تولید محتوای دیجیتال ساینیج بسیار مهم است و باید با استفاده از محتواهای جذاب ویدیویی و صوتی یا تصویری که بتوانند در کوتاهترین زمان پیام خود را منتقل نمایند به سوال های مخاطبان و دغدغه های آنها پاسخ داده شود. در کنار نقش دیجیتال ساینیج در زمینه توسعه روابط عمومی محتوا محور، نمیتوان شبکه های اجتماعی را نادیده گرفت و میتوان با قرار دادن عناصر این شبکه ها در محتوای نمایشگرهای دیجیتال ساینیج از این امکان فوق العاده نیز استفاده نمود تا هویتی انسانی به سازمان خود بخشید.

برنا گستران دانش

  • فارسی
  • English