مدیریت هوشمند جلسات

قابلیت های سامانه مدیریت هوشمند جلسات برنا:

 • قابلیت ثبت نام شرکت کنندگان در جلسه جهت تسهیل در امر برگزاری.
 • گروه بندی شرکت کنندگان به تعداد دلخواه.
 • نمایش تصویر دوربین سالن بر روی سیستم های شرکت کنندگان در جلسه.
 • امکان نمایش اسم و تصویر افراد شرکت کننده در جلسه بر روی سیستم های شرکت کنندگان جهت مشخص شدن محل نشستن افراد در جلسه.
 • پخش زنده تصاویر دوربین های سالن همزمان با ارائه فایل های در حال پرزنت بر روی سیستم های شرکت کنندگان در جلسه.
 • قابلیت پخش فیلم های مختلف برای گروه های مختلف.
 • پخش صدا و تصویر رییس جلسه جدا از سیستم صوتی تصویری موجود در سالن در سیستم های شرکت کنندگان در جلسه.
 • ایجاد فضای مکالمه خصوصی و یا گروهی صوتی متنی بین شرکت کنندگان با اجازه رییس جلسه.
 • امکان ایجاد دسترسی شرکت کنندگان به امکانات سیستم ( قفل نمودن کیبرد و موس ، خاموش کردن سیستم و یا بلک نمودن مانیتورها.
 • امکان رای گیری از شرکت کنندگان در جلسه بصورت چند جوابی و یا بله و خیر.
 • نمایش نتایج رای گیری بصورت نموداری ، ارایه گزارش بصورت اکسل جهت بررسی و ثبت نظرات.
 • ترجمه همزمان به حداقل 30 زبان مختلف و امکان ضبط صوتی این مطالب بصورت مجزا.
 • ضبط و ذخیره سازی جلسات کنفرانس صدا و تصویر همزمان با ارایه فایل های پرزنت بصورت یکجا و جدا جدا با کیفیت های مختلف SD – HD – FULL HD و یا 4K بدون نیاز به تعویض کلیه سیستم های صوتی و تصویری.
 • امکان ارتباط سیستم مدیریت هوشمند جلسات با سیستمهای ویدیو کنفرانس سخت افزاری و نرم افزاری جهت ارتباط ویدیو کنفرانس با نقاط دیگر و ارتباط چند طرفه در جلسات ویدیو کنفرانس عادی و یا آموزشی.
 • کنترل کلیه تجهیزات در سالن جلسات توسط سیستم ادمین.
 • پخش صدا و تصویر سیستم های دیگر در سالن بر روی سیستم های کامپیوتری شرکت کنندگان.
 • مانیتورینگ سیستم های شرکت کنندگان در سالن توسط ادمین و یا رییس جلسه.
 • ارتباط منشی جلسه با رییس جلسه بصورت غیر علنی بصورت صوتی و متنی.
 • ارتباط شرکت کنندگان جلسه با رییس جلسه بصورت غیر علنی بصورت صوتی و متنی.
 • گرفتن عکس و تصویر از مطالب ارایه شده در هر لحظه توسط رییس جلسه و یا منشی جلسه و یا ادمین.
 • ارایه فایل های مورد نظر و ارسال از سوی منشی یا رییس جلسه برای تمامی شرکت کنندگان.
 • باز نمودن برنامه های مورد نظر رییس جلسه توسط منشی یا خود رییس بر روی سیستم های شرکت کنندگان.
 • ارایه پرزنت هر یک از شرکت کنندگان بر روی سیستم های دیگر شرکت کنندگان و ریاست جلسه.
 • و دیگر امکانات در حوزه اتاق جلسات….

 

برناگستران دانش

ادامه مطلب
 • فارسی
 • English