دیجیتال ساینیج دانشگاه علامه طباطبایی

استفاده از امکانات جدید دیجیتال ساینیج برنا رسانه در دانشگاه علامه طباطبایی

شرکت برنا گستران دانش در بروز رسانی های نرم افراز دیجیتال ساینیج برنا رسانه امکانات کاربردی متناسب با نیاز مشتریان قدیمی و جدید خود را در نظر گرفته و در تلاش است با اضافه کردن ابزار و کاربرد های جدید راحتی بیشتر و سرعت عمل بالاتر را در استفاده از برنا رسانه فراهم نماید. ابزارهایی مانند رشته عملیات که جهت نمایش چند چیدمان خاص در مدت زمان دلخواه طراحی شده است به کاربران کمک میکند برای برنامه ریزی نمایش دو یا چند چیدمان در پی یکدیگر به سادگی و بدون نیاز به تکرار زمان بندی جداگانه برای هر یک از چیدمان های مورد نظر اقدام کنند. این قابلیت در نمایش دادن دو یا چند مجموعه از اطلاعات که در فواصل زمانی معین بروزرسانی می شوند، مانند نمایشگرهای فرودگاه ها و ترمینال های مسافربری، کاربرد زیادی دارد. ابزار دیگری که به افزایش سرعت کار با نرم افزار برنا رسانه و ایجاد چیدمان های جدید با تغییرات در برخی نواحی یا تغییر تصویر پس زمینه کمک میکند امکان کپی ناحیه ها در همان چیدمان یا چیدمان دیگر؛ و همچنین کپی یک چیدمان به صورت کلی می باشد. بکار بردن این ابزار در مواردی مانند وجود نمایشگرهای متفاوت در مکان های مختلف که تنها در یکی از ناحیه های خود اطلاعات متفاوتی از یکدیگر نمایش می دهند باعث سرعت عمل و سهولت در ایجاد چیدمان های جدید می گردد. این ویژگی در مکان هایی مورد استفاده است که درنظر داشته باشیم ضمن ارسال اطلاع رسانی یکپارچه در نمایشگرهای نصب شده در طبقات یا ساختمان های متفاوت، بخشی از چیدمان را نیز برای اطلاع رسانی مختص هر نمایشگر اختصاص دهیم.

دیجیتال ساینیج
دیجیتال ساینیج دانشگاه علامه طباطبایی

دانشگاه علامه طباطبایی با نصب نمایشگر های دیجیتال ساینیج در ساختمان هر دانشکده در کنار ارسال اطلاعات یکپارچه مورد نظر خود به نمایشگرها، دسترسی جهت ارسال و مدیریت محتوا در یک ناحیه از چیدمان نمایشگر نصب شده در هر دانشکده را به همان دانشکده واگذار کرده است تا اطلاع رسانی داخلی دانشکده ها نیز در همان نمایشگر به صورت مستقل انجام پذیرد که با وجود قابلیت کپی ناحیه ها برای رسیدن به این منظور تنها نیاز به یک بار طراحی برای هر چیدمان خواهد بود. با توجه به وجود این نیاز در دانشگاه علامه و سیاست های دفتر روابط عمومی این مجموعه در اطلاع رسانی، شرکت برنا گستران اقدام به نصب بروزرسانی نرم افزار برنا رسانه در این دانشگاه نمود تا امکان استفاده از قابلیت های جدید نرم افزار دیجیتال ساینیج برنا رسانه در این دانشگاه فراهم گردد.

برنا گستران دانش

  • فارسی
  • English