borna-rasaneh

مدیریت چیست؟

تعاریف بسیار زیادی از مدیریت ارائه شده است، یکی از جامع ترین این تعاریف در ذیل آمده است مدیریت عبارت است :

از علم و هنر برنامه ریزی ( پیش بینی )

سازمان دهی ( تقسیم کار و تفکیک وظایف )

هدایت و رهبری ( راهنمایی کردن زیردستان و توانایی نفوذ کردن در دل ایشان )

نظارت و کنترل ( ناظر بودن بر اعمال ایشان و اصلاح اشتباهاتشان )

ایجاد هماهنگی ( برقراری نگرش سیستمی بین کارکنان )

برای رسیدن به هدف یا اهداف از پیش تعیین شده است. البته تمام مباحث فوق بر روی منابع سازمانی صورت می گیرد که مهم ترین و ارزنده ترین دارایی هر سازمان منابع انسانی ( کارکنان) هستند و سپس منابع دیگر نظیر دارایی های فیزیکی، مادی و حتی سیستم اطلاع رسانی دیجیتال ساینیچ قرار می گیرند.

سیستم دیجیتال ساینیج ( اطلاع رسانی یکپارچه و روابط عمومی الکترونیک برنا رسانه)، تکنولوژی بومی سازی شده مخصوص روابط عمومی و تبلیغات در سازمان ها و …

تمام مطالب فوق صحیح است اما اگر بخواهیم خیلی ساده مدیریت را تعریف کنیم باید بگوئیم “مدیریت یعنی تصمیم گیری.”
وظایف نیروها عبارت است :

از تصمیم سازی ( با ارائه پیشنهادات ) و اجرای تصمیم پس از اتخاذ از سوی مدیریت

وظایف مدیران عبارت است از:

تصمیم گیری و نظارت بر اجرای تصمیمات.

علم مدیریت، علم استفاده از منابع محدود برای رسیدن به خواسته های نامحدود است
رسانه ها در عصر ارتباطات و اطلاعات یکی از مهم ترین ابزارهای دسترسی به اهداف تلقی می شوند.

مدیریت رسانه یعنی به‌کارگیریی بهینه منابع مادی و انسانی با استفاده از کارکردهایی چون برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل به منظور تحقق اهداف سازمان رسانه ای.

modiryat-rasaneh

تلفیق کارکرد های اصلی مدیریت و کارکرد های اصلی رسانه ماتریسی می سازد که به آن ماتریس مدیریت رسانه می گویند. بحث جدیدی که کارشناسان ارتباطات به آن می پردازند مدیریت رسانه ای است. مدیریتی که افراد با توجه به معنا و تعریف مدیریت و اداره رسانه برعهده می گیرند. این مدیران باید، علاوه برداشتن هنر مدیریت، هنر انتقال و اقناع(اقناع نقطه اوج مبحث ارتباطات است. مصدر آن قناعت است) را داشته باشند.

رسانه ها به دودسته ی اتنوترونیک و تله ماتیک تقسیم میشوند. دسته ی اول رسانه هایی که زیرساخت گسترده نمی خواهند  مانند ویدیو یا دی وی دی و دسته ی دوم رسانه هایی هستند که زیر ساخت های فنی و انسانی گسترده ای نیاز دارند مانند روزنامه، تلویزیون و…رسانۀ خرد از دسته ی اول است. اگر چه از میان رسانه های تله ماتیک نیز برخی از آنها در دستۀ خرد قرار می گیرند (موبایل از این دسته رسانه های است(

سیستم دیجیتال ساینیج در آگاهی بخشی و اطلاع رسانی قبل از بحران ،حین بحران و بعد از وقوع حادثه نقشی سازنده و تاثیر گذار دارند.

سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، تولید/ تامین، نظارت، پخش، نظرسنجی و اثرسنجی هفت مرحله چرخه‌ای هستند که مدیریت رسانه را تشکیل می‌دهد. این الگو بیشتر برای رسانه‌های عمومی و دولتی مناسب است.

مدیریت محتوا

در این دیدگاه مدیریت رسانه به کنترل محتوای تولید شده در رسانه به منظور افزایش اثر بخشی تولیدات بر مخاطب اطلاق میشود.
اگر اثر بخشی را مهمترین مولفه ی توفیق مدیریت در یک سازمان بدانیم، آن چیزی نخواهد بود مگر دستیابی سازمان به اهدافش

مدیریت 3مرحله ی

مرحله ی تعیین پیام که همان سیاستگذاری است
مرحله ی تولید پیام
و سرانجام مرحله ی توزیع آن در بستر های انتشاری

 

Borna

  • فارسی
  • English