آشنایی با مفهوم روابط عمومی الکترونیک

روابط عمومی الکترونیک در ساده ترین وجه آن تامین کننده ارتباط بین دو انسان یا دو پدیده است. دامنه این ارتباط می تواند تامین کننده گسترده ارتباط بین انسان ها و پدیده های هستی در یک تعامل ماتریسی باشد که شبکه ای از ارتباطات منتهی به احترام و رضایت را فراهم آورد.

روابط عمومی الکترونیک جدید و قدیم

روابط عمومی الکترونیک جدید منعکس کننده تفاوت بین ارتباطات و رسانه های قدیم و جدید است ارتباطات و رسانه های جدید، از محیط دیجیتال و ریاضی شده برخوردارند و روابط عمومی الکترونیک جدید هم محیط عملکرد آن فضای دیجیتال و ریاضی شده است.

خصوصیات روابط عمومی الکترونیک جدید

– موژولار بودن روابط عمومی: ظرفیت خوشه ای سازی ارتباطات روابط عمومی و حرکت به سمت اجتماعی شدن فراگیر، به هم مرتبط و متناسب روابط عمومی است.

-لایه ای شدن: سطح بندی نمودن ارتباطات و خدمات روابط عمومی

-یکپارچه شدن روابط عمومی: در یکپارچه شدن روابط عمومی همه فعالیت ها و عملکردهای روابط عمومی در کنار هم یک تصویر جامع و فراگیر را می سازند و مانند یک سیستم به هم پیوسته مکمل یکدیدگر می شوند.

ظهور روابط عمومی اجتماعی هوشمند

روابط عمومی هوشمند با هدف کاهش خطاهای ارتباطی انسانی و نظامند کردن عملکرد ها و کارکردهای روابط با توجه به همه ذی نفعان طراحی شده است. روابط عمومی هوشمند، روابط عمومی اتوماتیک است که می تواند فاصله بین تولید و مصرف را از بین ببرد و همه ارتباطات کاربران، ذی نفعان یا خدمات سازمان را اتوماتیک کند و طی مراحلی روابط ارتباط گر، پیام وارتباط گیر را اتوماتیک نموده و تحت نظام برنامه ای خاص قرار دهد.

روابط عمومی الکترونیک
روابط عمومی الکترونیک

مفهوم اینترنت اشیا

اینترنت اشیا مفهومی جدید در دنیای فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده و به طور خلاصه فناوری مدرنی است که در آن برای هر موجودی قابلیت ارسال و دریافت داده از طریق شبکه های ارتباطی اعم از اینترنت یا اینترانت فراهم می شود.دستگاه های هوشمند در دسته ای کلی به نام اینترنت اشیا قرار می گیرند.

در بسیاری از کشورهای جهان، اینترنت اشیا مورد توجه جدی قرار گرفته و به انجام سرمایه گذاریهای لازم در این حوزه اقدام شده به طوری که برخی کشورها از آن به عنوان محرک اقتصادی خود نام برده اند. ایران نیز از جمله کشورهایی است که قدم در این مسیر قرارداده است.

مهارتهای بسیاری در عصر اینترنت اشیا نیاز هست که از جمله آنها می توان به هوش تجاری، امنیت اطلاعات، توسعه نرم‌افزارهای تلفن همراه،  مهندسی سخت‌افزار، شبکه و… اشاره کرد. انقلاب صنعتی چهارم نه تنها حوزه صنعت که بسیاری از حوزه ها را تأثیر قرارداده است. ۹ تکنولوژی کلیدی، پایه های انقلاب صنعتی چهارم را تشکیل می دهند که از جمله آنها «اینترنت اشیا» است.

اینترنت اشیا می تواند از نقش شایانی در حوزه هایی همچون سلامت الکترونیک، پزشکی، شهر هوشمند، خانه هوشمند، امنیت شهری، خدمات خودرویی، مدیریت هوشمند انرژی، تدارکات هوشمند، مانیتورینگ محیطی، بانکداری، بیمه، نظامی و… برخوردار باشد که در کنار مزایای بسیار، این حوزه با چالشهایی از جمله چالشهای امنیتی روبرواست.

تاریخچه مختصر اینترنت اشیا

در نشست اتحادیه تکنولوژی ارتباطات  (ITU ) موضوع اینترنت اشیا برای اولین بار در سال 1997 مطرح شد.پایه های مفهومی و تکنولوژیک اینترنت اشیا در سال 1999 با طرح شناسه اتوماتیک (ID-Auto) در دانشگاه ام ای تی گذاشته شد.در سال 2005 در کنفرانس جامعه اطلاعاتی ابعاد مختلف اینترنت اشیا مورد بررسی قرار گرفت و در سال 2008 اولین همایش تحت عنوان اینترنت اشیا در زوریخ برگزار شد.

ضرورت شناخت اینترنت اشیا توسط روابط عمومی الکترونیک

آینده از آن اینترنت اشیا و اینترنت همه اشیا بوده و نه تنها روابط عمومی های الکترونیک  باید خود را آماده ورود به آن کنند بلکه باید ضمن آماده سازی مشتریان و مخاطبان خود برای این مواجهه، به ارتقای محصولات و خدماتشان بپردازند. روابط عمومی های الکترونیک باید کمک کنند تا مشتریانشان چگونگی تاثیرگذاری اینترنت اشیا بر کسب و کار خود را درک کنند. در آینده سوالات بسیاری در این حوزه از سوی مشتریان مطرح خواهد شد و روابط عمومی ها باید خود را آماده آن نمایند. چالشها و فرصتهای ارتباطی متفاوت، یک تیم روابط عمومی اینترنت اشیا با تجربه بالا را طلب می کند. از جمله انتظاراتی که در این دوران از رهبران روابط عمومی به مشاوران کلیدی سازمان می رود، انجام پژوهش‌هایی درباره اینترنت اشیا و چگونگی تغییر روش مصرف و ارائه محتوا توسط ذی‌نفعان و انتقال نتایج تحقیقات به گروههای درون سازمانی در دپارتمان‌های سیاست‌گذاری/ مدیریت، بازاریابی، فناوری اطلاعات، مالی، تولید و توسعه محصول است.

روابط عمومی های الکترونیک در چنین شرایطی ضمن رصد نیازها مبتنی بر داده ها و پاسخگویی به آنها، باید به کشف فرصتهای طلایی ارتباطی و تعاملی پیش روی خود ناشی از قابلیتهای اینترنت اشیا بپردازند. شناسایی چالشهای این حوزه و تلاش برای تدوین قوانین برای حفاظت از اطلاعات و حریم خصوصی مشتریان و پایبندی به این قوانین و نیز اطلاع از قوانین متعدد حاکم بر اینترنت اشیا، از دیگر الزامات در این حوزه است.

با توجه به ورود ایران به حوزه اینترنت اشیا، شناخت این حوزه و مهیا شدن برای آن، یک ضرورت به ویژه برای روابط عمومی های کشور است. ورود اینترنت اشیا و نیز علم داده ها و دیتاژورنالیسم به حوزه آکادمیک به ویژه حوزه های ارتباطی، در این مسیر راهگشاست.

برنا گستران دانش

  • فارسی
  • English