روابط عمومی هوشمند

امروزه روابط عمومی هوشمند در دنیا در راستای استفاده از فناوری های جدید بخصوص در حوزه ی ارزش های شبکه های اجتماعی ،فیس بوک و اینترنت و تویتر و…قابل تبیین است به خصوص در توسعه اجتماعی باید به این روابط عمومی توجه نشان داده شود.روابط عمومی که می تواند به مانند دودایره ای دریک مدار فرض شود که می تواند با نوع عملکردخود در قبال مردم به شکلی ظاهر شود که یک طرف آن ایجاد شادی وعشق وطرف دیگر ایجادکننده غم ونفرت کند.بدیهی است آنچه امروزه از روابط عمومی ها انتظار است اشاعه خوبی وعشق وتصمیم خوب است وانچه باید از آن مبرا باشند ناامید کردن وایجاد نارضایتی ونفرت در مردم است.

ازسویی دیگر فضای سایبری به نوعی همان فضای سنتی است که همه چیز آن به فضای مجازی منتقل شده است به عبارتی همه ان اقدامات وفعالیت ها در فضای سنتی اینبار با سرعت ودقت وهزینه کمتری در فضای مجازی انجام می شود.همچنین روابط عمومی هوشمند شکل جدیدی از روابط عمومی سنتی است که بر اثر همین موج تغییرات فناوریهای نوین درحال پیدایش است .نگاهی به تحولات فناوری وگسترش آن درجهان چرایی ضرورت رفتن به سوی روابط عمومی هوشمند را مشخص می کند.

 ازطرفی توجه به رویکرد  روابط عمومی هوشمند در قرن 21 اهمیت به سزایی دارد.در واقع همپای تحولات جهانی در عرصه های مختلف باید روابط عمومی ها مجهز به مکانیزم های متفاوت از دوران گذشته باشند.باید تلاش شود که موضوع روابط عمومی در برنامه پنجم وششم توسعه کشوردیده شودواین همایش ها وسمپوزیوم ها باید کمک کند که برای ارتقاء روابط عمومی درایران به دولت برنامه داده شود.روابط عمومی باید درسایه هوشمندی به چنان اقتداری برسد که تمامی فعالیت هایش رادرفضای محازی وسایبری به پیش برد وسرعت وکیفیت را توامان سازد.

بهرحال دنیای امروزدنیای مجازی است بایدسیرکنی وپروازکنی .روابط عمومی هوشمندزمانی ماهیت واقعی به خود میگیرد که من مخاطب وقتی با آن برخورد می کنم که هر فعالیتی می توانیم انجام دهیم .

ایجاد شادی و نشاط و عشق در فضای کار مهمترین ویژگی است که روابط عمومی های چالاک  باید بدان توجه داشته باشندوقتی سخن از روابط عمومی هوشمند به میان می آید،منظور شکل توسعه یافته ی روابط عمومی دیجیتالی است که با استفاده از فناوری های جدید و مدیریت دانش در فضای سایبر نظیر اینترنت و شبکه های اجتماعی با مخاطبان روابط نزدیک برقرار می کند و با تغییرات سریع دنیا در این حوزه همسو می شود .

ایران از لحاظ کاربران اینترنت درآسیا دررتبه چهارم قرارداردکه دراین مسیر 41درصد درجستجوی اطلاعات واخبار ،19درصد به دنبال دریافت خدمات بانکی والکترونیکی ،16درصد درحال دانلودکردن ف14درصد حضور درشبکه های اجتماعی و10درصد مشغول خریدهای اینترنتی می باشند.

روابط عمومی هوشمند
روابط عمومی هوشمند

بهرحال برخی از مصادیق تکنولوزی شاید خوشایندنباشد ولی تغییر ایجاد می شود چه بخواهیم وچه نخواهیم درگذر توسعه تکنولوژیهای ارتباطی اجتناب ناپذیر خواهدبودودراین دنیای ارتباطی روابط عمومی هوشمند باید دارای برنامه باشدتا از قافله تمدن وفضای سایبر عقب نمانند.روابط عمومی ها باید از فضای سایبری که فراهم شده به عنوان یک سرمایه اجتماعی نگاه کرده واز امکانات وقابلیت های آن که از دیدفنی خودکارسازی اموراست بهره لازم را ببرند وروابط عمومی هوشمندی شوند که 24ساعت روزانه و7رورهفته بدون تعطیلی بتوانند پاسخگویی مخاطبانشان باشند.وازدید اجتماعی نیز به دنبال راهبردهای منطقی منطبق با نیازهای جامعه حرکت نمایند.چراکه هوشمندسازی روابط عمومی تنها فیزیکی نیست بلکه زمانی یک روابط عمومی هوشمند تلقی    می شود که درون خود را از منابع هوشمند حرفه ای وکارا وتوانمند تجهیز نماید.

دستیابی به امکانات متوسط جهان رویکردی است که باید به شکل جدی  به آن نگاه شود. روابط عمومی هوشمند را “آیی سی” می نامیم .یعنی اطلاعت را جمع آوری کرده و پردازش  و تحلیل کرده و با استفاده از الگاریتم هوشمند ارائه خدمات دقیق را آسان مینماید.

امروز فضای سایبر به خانه ها رخنه کرده و وجود دارد ،وجود موبایل ، اینترنت و شبکه های ماهواره ای و… در این شرایط روابط عمومی هوشمند در مسیر توسعه تکنولوژی هایی روز دنیا برای انطباق با شرایط به سرعت در حال تغییر حرکت میکند.

در واقع ارائه های راهبردهای منطقی که با نیازهای واقعی جامعه منطبق باشد رامی توان  بر سه محور منابع انسانی ،توانمندی درسطوح کارشناسی و سیستمیک که توانایی اندازه گیری شاخصه ها را داشته باشدمتصورشد.

روابط عمومی هوشمند را” آیی سی” مینامیم .یعنی اطلاعت را جمع آوری کرده و پردازش  و تحلیل کرده و با استفاده از الگاریتم هوشمند ارائه خدمات دقیق را آسان مینماید.

 یک ویژگی دیگر بهینه بودن روابط عمومی هاست که به این منظور است که از امکانات موجود نیز به نحو مطلوب استفاده کنند .

  • فارسی
  • English