دیجیتال ساینیج در صندوق رفاهی دانشجویان

با راه اندازی دیجیتال ساینیج در صندوق رفاهی دانشجویان به عنوان بخشی از رویکرد آینده نگرانه خود ، نیاز به داشتن وسیله ای موثر برای برقراری ارتباط با جمعیت دانشجویان را داشت. به همین منظور ، آنها از  یک صفحه نمایشگر و ارسال محتویات از سمت منبع اصلی راهی برای ایجاد ارتباط خود با دانشجویان استفاده نمودند . با توجه به فلسفه نوآوری در ارتباطات ، موسسات فرصتی را برای ارتقا به روش تعامل و اطلاع رسانی به دانشجویان خود دید و برای یافتن راه حل به متخصصان دیجیتال ساینیج مراجعه کرد.  صندوق رفاه دانشجویان به عنوان یکی از مولفه های اصلی استراتژی ارتباطات داخلی آن سیستم که به خوبی قابل مشاهده است ، این امکان را دارد تا پیام های خود را در هر موضوعی به دانشجویان و سایر مراجعین قرار دهد. استفاده آسان از دیجیتال ساینیج تضمین می کند که می توانیم اطلاعات را به موقع حفظ و پیام های جدید را به راحتی و به سرعت به آن اضافه کنیم. به طور کلی ، دیجیتال ساینیج باعث شده که  مدیران سازمان ها احساس  کنند که از نرم افزاری عالی و ساده برای اطلاع رسانی و ارتباطات داخلیشان استفاده می کنند.

استفاده از دیجیتال ساینیج در صندوق رفاهی دانشجویان ، باعث شده تا کارکنان روابط عمومی پیام های به موقع ، موضوعی و جذاب را در نمایشگرهای دیجیتال ساینیج ارائه دهند ، و آنچه را که در برنامه های آنها رخ می دهد برجسته می کند.

نرم افزار دیجیتال ساینیج همچنین می تواند مخاطبین را بر اساس بخشهای مختلف گروه بندی کند و محتوای هر بخش را در یک صفحه یا در تمام صفحه های دیجیتال ساینیج نمایش دهد. توانایی نشان دادن اینکه اطلاعات ضروری در هر لحظه راهی عالی برای تعامل و برقراری ارتباط با دانشجویان و مخاطبین صندوق رفاه دانشجویی است. همچنین راه حل دیجیتال ساینیج را می توان در کلاسها ، واحد انفورماتیک ، انتظامات ، سالن های ورزشی ، بخش اداری ، سالن اجتماعات ، ورودی دانشگاه ها و راهروها استفاده کرد.

برنا گستران دانش

  • فارسی
  • English