دیجیتال ساینیج بنیاد شهید استان تهران

سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران روزانه تعداد بسیاری مراجعه کننده دارد و باتوجه به وظایف این سازمان بیشتر مراجعه کنندگان این سازمان خانواده معزز شهدا، جانبازان و ایثارگران می باشد که در راه پاسداری از این مرز و بوم از جان خود خود گذشتند و به همین منظور وظیفه ی تکریم ارباب رجوع در این سازمان دوچندان باید اجرا شود و مدیران روابط عمومی این سازمان همواره به دنبال جدیدترین شیوه های اطلاع رسانی در زمینه روابط عمومی میباشند و باتوجه به اینکه شرکت مهندسی برنا گستران دانش توانسته است در 70 الی 80 سازمان و وزارتخانه سیستم های اطلاع رسانی یکپارچه یا دیجیتال ساینیج برنا رسانه را نصب و راه اندازی کند.

مسئولین این سازمان در ساختمان استان تهران به حسن انجام شرکت مهندسی برنا گستران دانش و کارکرد نرم افزار دیجیتال ساینیج برنا رسانه که پیش از این در ساختمان پژوهش و همچنین ستاد مرکزی بنیاد شهید راه اندازی شده یقین پیدا کردند و اقدام به راه اندازی این سیستم در ساختمان استان تهران و اتصال به سامانه اطلاع رسانی مرکزی روابط عمومی بنیاد شهید نموده اند.

موارد استفاده از دیجیتال ساینیج برنا رسانه

یکی از مواردی که در این سازمان نقش پر رنگی دارد اطلاعیه هایی میباشد که این سازمان به مراجعین خود ابلاغ میکند که روابط عمومی این سازمان به جای استفاده از روش های سنتی اطلاع رسانی از سیستم اطلاع رسانی یکپارچه برنا رسانه یا دیجیتال ساینیج برنا رسانه استفاده میکند تا علاوه بر زیبایی های بصری بتواند توجه مخاطب را دوچندان جلب نماید و در نتیجه آن اطلاعیه با تاثیر بیشتری به سمع و بصر مخاطبین برسد.

شرکت مهندسی برنا گستران دانش با ارائه نرم افزار دانش بنیان خود یعنی دیجیتال ساینیج برنا رسانه و با تجربه 10 ساله خود در زمینه همکاری با روابط عمومی سازمان ها در راستای پیاده سازی روابط عمومی الکترونیک، در ابتدای راه اندازی سامانه اطلاع رسانی برنا رسانه در مورد فعالیت های هر سازمان به صورت تخصصی تحقیق و بررسی نموده و برای هر مجموعه پیشنهاد و طراحی پس زمینه مختص به خود آن سازمان را طراحی و پیشنهاد میکند.

برنا گستران دانش

  • فارسی
  • English