دیجیتال ساینیج توزیع برق اصفهان

روابط عمومی و اطلاع رسانی الکترونیک در سازمان ها و مراکز اداری دارای قابلیت ها و مزایایی می باشند که پیش از وارد شدن تکنولوژی دیجیتال ساینیج به این عرصه دست یافتن به آنها مستلزم هزینه های مالی و زمانی زیادی بود. برای مثال میتوان با قرار دادن یک نمایشگر اطلاع رسانی دیجیتال ساینیج در نقاط استراتژیک یک سازمان اطلاعات مهم و فوری را در کمترین زمان ممکن به همه کارمندان ارسال نمود. این اطلاعات میتوانند توصیه هایی برای کارمندان و آموزش به آنها باشد و یا اخبار و رویدادهای پیش رو در سازمان را به آگاهی آنها برساند. همچنین راهنمایی مراجعه کنندگان برای انجام امور مورد نظر و پخش بخشنامه ها و قوانین و اخبار برای آنها یکی دیگر از استفاده های دیجیتال ساینیج در ادارات می باشد. نرم افزار دیجیتال ساینیج برنا رسانه با داشتن امکان ارسال اطلاعات همزمان برای تمامی نمایشگرهای نصب شده در سازمان و یا ارسال برای گروهی از نمایشگرها که از قبل تعیین شده اند قابلیت مدیریت مناسبی را در این زمینه به کاربران خود میدهد. به این ترتیب با دسته بندی نمایشگرها در گروه های مربوط به هر بخش ادارات، اطلاعات کاملاً متناسب و مربوط به همان بخش از نمایشگر ها پخش میگردد. ضمن اینکه در موارد اضطراری میتوان برای تمامی نمایشگرها اطلاعات یکسان را ارسال نمود. شرکت برنا گستران دانش با اجرای سامانه اطلاع رسانی یکپارچه نیرو تی وی و نصب آن در وزارت نیرو و سازمان های زیرمجموعه در صنعت آب و برق توسط نرم افزار دیجیتال ساینیج برنا رسانه بستری را برای ارسال پیام های سازمانی در بیش از چهل نقطه در شهرهای مختلف فراهم نموده است.

سامانه اطلاع رسانی دیجیتال ساینیج توزیع برق اصفهان
سامانه اطلاع رسانی دیجیتال ساینیج توزیع برق اصفهان

اجرای سامانه اطلاع رسانی یکپارچه نیرو تی وی در شرکت توزیع برق اصفهان

شرکت توزیع برق اصفهان یکی از سازمان های صنعت برق می باشد که به شبکه تلویزیونی تحت وب صنعت آب و برق پیوسته و با نصب نمایشگر دیجیتال ساینیج از اطلاع رسانی یکپارچه نیرو تی وی در سازمان خود بهره برداری نموده است. اداره روابط عمومی شرکت توزیع برق اصفهان با استفاده از فناوری های جدید در حوزه اطلاع رسانی به دنبال کیفیت بخشیدن و سریعتر نمودن ارتباطات با سایر سازمان های صنعت آب و برق و همچنین وزارت نیرو بوده و در همین راستا استفاده از سیستم اطلاع رسانی یکپارچه نیرو تی وی را در دستورالعمل خود قرار داده است. نرم افزار دیجیتال ساینیج برنا رسانه با امکاناتی چون پخش پیام های چند رسانه ای و جراید، نمایش اخبار به صورت زیرنویس، پخش برنامه های تلویزیون، نمایش اوقات شرعی، وضعیت آب و هوا و نیز وب سایت سازمان ها در ناحیه های ایجاد شده در صفحه نمایشگر و چندین قابلیت دیگر در کنار ابزار مدیریتی مانند برنامه ریزی زمانی و گروه بندی نمایشگرها و ایجاد و کنترل کاربران در سطوح دسترسی متفاوت، میکوشد راه حل های نوینی در جهت اطلاع رسانی یکپارچه و دیجیتال نمودن امر پیام رسانی در روابط عمومی ها ارائه دهد.

دیجیتال ساینیج برنا رسانه در وزارت نیرو با نام سامانه نیروتیوی در حال اطلاع رسانی می باشد . در این سامانه وزرات نیرو تمامی زیر مجموعه های خود را به سرور مرکزی وزارت نیرو متصل کرده است. وزارت نیرو با قابلیت گروه بندی نمایشگر ها زیر مجموعه های برق و آب را از هم تفکیک کرده است . به حالت که دیجیتال ساینیج برنا رسانه نمایشگر های زیرمجموعه برق اطلاعات مربوط به صنعت برق را نمایش می دهند. شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان با توجه به مناطق زیر مجموعه خود نیز در نظر دارد این سامانه را به صورت مستقل راه اندازی نماید. بدین صورت که نمایشگر زیر مجموعه مناطق خود را به صورت یکپارچه از مرکز روابط عمومی اطلاع رسانی نماید

دیجیتال ساینیج ها در سازمان های خدمت محور به رضایت ارباب رجوع کمک شایانی می کند. به این ترتیب کارشناسان روابط عمومی از طریق دیجیتال ساینیج برنا رسانه به صورت وب بیس میتوانند از راه دور نمایشگر ها را به قسمت های مختلف تقسیم کنند . در داخل هر قسمت از طریق سرور دیجیتال ساینیج برنا رسانه محتوای با فرمت های مختلف به نمایشگر ها ارسال نمایند .

برنا گستران دانش

  • فارسی
  • English