دیجیتال ساینیج برنا در توزیع برق اردبیل

دفتر روابط عمومی وزارت نیرو به منظور دستیابی به یک سیستم اطلاع رسانی یکپارچه و متمرکز و استفاده از آن در سراسر کشور سامانه نیرو تی وی را توسط نرم افزار دیجیتال ساینیج برنا رسانه راه اندازی نموده است که تا کنون در بسیاری از شرکت های زیرمجموعه خود از سامانه اطلاع رسانی یکپارچه برنا رسانه یا همان دیجیتال ساینیج بهره برداری شده است. شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل نیز یکی از سازمان های پیوسته به این سامانه اطلاع رسانی یکپارچه می باشد که با توجه به بروز رسانی نوع اطلاع رسانی خود در خصوص انتقال جدیدترین اخبار وزارت نیرو به مخاطبین و مراجعین خود تصمیم به راه اندازی این سامانه و پیوستن به تلویزیون تحت صنعت آب و برق کشور گرفته است. دفتر روابط عمومی این شرکت با پیوستن به سامانه اطلاع رسانی یکپارچه وزارت نیرو همزمان این امکان را نیز دارد که مدیریت بخشی از نمایشگر نصب شده را در اختیار گرفته و در صورت نیاز با توجه به امکان واگذاری دسترسی هریک از ناحیه های ایجاد شده در نمایشگر توسط نرم افزار دیجیتال ساینیج برنا رسانه به کابران، تولید محتوا و اطلاع رسانی داخلی دفتر روابط عمومی شرکت توزیع برق اردبیل نیز توسط همین نمایشگر انجام می شود. همچنین با ابزار زمان بندی پخش محتوای نمایشگر در دیجیتال ساینیج برنا رسانه این امکان وجود دارد که در ساعاتی از روز اطلاعات داخلی شرکت توزیع برق حرارتی در کل نمایشگر نمایش داده شود.

دیجیتال ساینیج برنا رسانه در توزیع برق اردبیل
دیجیتال ساینیج برنا رسانه در توزیع برق اردبیل

سامانه اطلاع رسانی یکپارچه یا دیجیتال ساینیج برنا رسانه تحت نام شبکه تلویزیون اینترنتی صنعت آب و برق کشور در وزارت نیرو و زیر مجموعه های آن مانند شرکت های آب و فاضلاب و شرکت های توزیع و تولید برق و همچنین برق منطقه ای سراسر کشور راه اندازی شده است که از امکانات این سامانه میتوان به پخش اطلاعیه و ها واخبار دفتر روابط عمومی وزارت نیرو به صورت لحظه ای وتنها با ارسال محتوا به نمایشگرهای دیجیتال ساینیج نصب شده در شرکت های صنعت آب و برق از یک نقطه اشاره کرد. تنوع ابزار اطلاع رسانی یکی دیگر از ویژگی های سامانه اطلاع رسانی دیجیتال ساینیج است که برخلاف روش های معمول که بیشتر از طریق متن و عکس چاپ شده انجام میشود میتواند در کنار متن از ویدیو و پاورپوینت به صورت دیجیتالی استفاده کرد.

نصب دیجیتال ساینیج برنا رسانه در شرکت توزیع برق اردبیل با توجه به بعد مسافت این شرکت نسبت به ساختمان وزارت نیرو با استفاده از بستر اینترنت صورت پذیرفته است و نمایشگر نصب شده در این ساختمان بوسیله اتصال اینترنت به سرور سیستم اطلاع رسانی یکپارچه برنا رسانه متصل شده و اطلاعات دریافت میدارد که این بستر در صورت صلاحدید و وجود امکانات زیرساختی میتواند برروی اینترانت هم باشد.

برنا گستران دانش

  • فارسی
  • English