دیجیتال ساینیج برنا رسانه سازمان امور عشایر ایران2

با توجه به پیشرفت های فناوریهای اطلاع رسانی و اهمیت نقش پیام های چند رسانه ای در روابط عمومی سازمان ها، تلاش برای رساندن پیام به مخاطبان به شکل های معمول به امری پرهزینه و کم فایده بدل شده است. همین موضوع باعث تغییر شکل کلی در تولید محتوا برای اطلاع رسانی سازمانی شده است زیرا با توجه به مشغله های زیاد فرصت کمی برای دریافت پیام ها از طرف مخاطبان باقی میماند و باید در عرض چند ثانیه بتوانید پیام خود را به آنها منتقل نمایید. بدین ترتیب نقش دیجیتال ساینیج به عنوان یکی از مؤثرترین فناوری های عرصه اطلاع رسانی اهمیت می یابد. روابط عمومی سازمان امور عشایر ایران نیز با توجه به موارد ذکر شده و لزوم استفاده از ابزار به روز در زمینه اطلاع رسانی سازمانی اقدام به راه اندازی سامانه دیجیتال ساینیج برنا رسانه نموده است.

روابط عمومی‌ها در زمینه های ارتباطی نوین امروز دارای کارکردهایی چون آموزش و فرهنگ سازی میباشند. بدین ترتیب تولید محتوای متناسب با این امور به بخش جدانشدنی از روابط عمومی ها تبدیل شده که ابزار مناسب خود را نیز طلب میکند.

محتواهایی که با توجه به نیازهای امروزی تهیه میشوند به هیچ وجه با استفاده از روش های سنتی از قبیل پوستر و بنر قابل انتقال نیستند و استفاده از ابزاری جدید همچون نمایشگرهای دیجیتال ساینیج در این خصوص ضروری میباشد. رسانه‌ها با استفاده از انواع ابزار و روشها برای ارائه اخبار و اطلاعات به دنبال ایجاد ارتباط با دیگران بوده اند.

روابط عمومی ها نیز به عنوان رسانه ادارات و سازمان ها علاوه بر اطلاع رسانی جهت جذب مخاطب و ادامه بقای سازمان مربوطه نیز فعالیت می کنند. هدف از راه اندازی سامانه دیجیتال ساینیج توسط روابط عمومی سازمان امور عشایر انتقال پیامهایی خاص به مخاطبان با هدف مشخص است که اغلب کارکنان سازمان میباشند. روابط عمومی محتوا محور به معنای ایجاد محتواهایی مؤثر است که فرهنگ یک سازمان یا شرکت را برای مخاطبین به نمایش میگذارد و آگاهی عمومی درباره عملکرد سازمان را افزایش میدهد.

برنا گستران دانش

  • فارسی
  • English