نمایشگرهای دیجیتال ساینیج در سازمان ها

طبق بررسی های انجام شده سازمانها در هر اندازه ای که باشند ایمیل را برای ارتباطات بین محل کارخود ترجیح می دهند. با این حال ، ارسال ایمیل در محل کار رایج است. با ورود بسیاری از ایمیل ها به صندوق های ورودی ، ارتباطات داخلی مهم می توانند به راحتی انجام شود. اما این مشکل با استفاده از نمایشگرهای دیجیتال ساینیج در محل کار میتواند از میان برداشته شود.

دیجیتال ساینیج محل کار با پیام رسانی مناسب ، مرتبط و تعاملی می توانند به بهبود ارتباطات و بهره وری نیروی کار کمک کنند …

مشکلات ارتباطات و بهره وری در محل کار به شرح زیر است:

99 درصد سازمان ها ، ایمیل را گزینه مناسب تری برای ارتباطات محل کارانتخاب میکنند. با این حال ، طبق گزارش ، یک کارگر متوسط ​​در هر هفته 300+ ایمیل دریافت می کند که اغلب ایمیل های داخلی نادیده گرفته می شوند

در حقیقت ، نتایج یک نظرسنجی منتشر شده نشان می دهد که ایمیل های زیاد باعث می شود کارکنان کار خود را انجام ندهند. طبق این نظرسنجی 61٪ از کارمندان دفتر گفتند “خواندن و پاسخ به هجوم نامه های الکترونیکی از انجام کارهای دیگر جلوگیری می کند.”

با این وجود ، ارتباطات خارج از فضای کار اداری باعث می شود که برخی از افراد از مشکلات متفاوت رنج ببرند و یا برخی از رخدادهای سازمان اطلاعی نداشته باشند . به عنوان مثال ، در یک انبار ، دسترسی به ایمیل عملاً وجود ندارد ، در این صورت ، پرسنل ارتباطات داخلی بالقوه مهم را کاملا از دست می دهند

ما برای بهبود ارتباطات و بهره وری در محل کار ، کارکنان از ارتباطات داخلی از نرم افزار دیجیتال ساینیج استفاده می کنیم. طبق مطالعه ای انجام شده 50 درصد تیم های ارتباطات داخلی از تابلوهای دیجیتال ساینیج محل کار برای برقراری ارتباط با پرسنل در تمام بخش ها استفاده می کنند.

سازمانهایی که دیجیتال ساینیج را به عنوان بخشی از استراتژی ارتباطات داخلی اتخاذ می کنند ، به طور قابل توجهی بهبود تعامل با کارکنان و نیروی کار بسیار کارآمدتر را گزارش می دهند. به همین دلیل نمایشگر های دیجیتال ساینیج صندوق ورودی ایمیل کارکنان را کاهش داده است.معمولا کارکنان حدود 40 درصد از وقت خود را برای خواندن ایمیل های داخلی انبوه تلف می کنند ، که بیشتر برای آنها یا بخششان بی ربط به آنها است.
ایمیل های داخلی می توانند شامل اطلاعات مربوط به منابع انسانی یا به روزرسانی در شاخص های اصلی عملکرد باشند. با این حال ، به جای بمباران کارمندان با طغیان نامه های الکترونیکی ، می توانید این اطلاعات را با استفاده از دیجیتال ساینیج به روشنی و واضح نمایش دهید.

این یک روش بسیار ظریف تر و راحت تر است که پیام را به پرسنل انتقال می دهید ، بدون اینکه به صندوق ورودی ایمیل آنها اضافه شود.

دربرخی سازمان ها ایمیل های داخلی به نفع استراتژی های ارتباطی جدیدتر مانند دیجیتال ساینیج ها جایگزین می شود.

برنا گستران دانش

  • فارسی
  • English