دیجیتال ساینیج بیمه دی شعبه زاهدان

اطلاع رسانی در شرکت های بیمه اهمیت زیادی دارد. معرفی خدمات و بیمه نامه های مختلف یک شرکت بیمه به شکل مناسب برای مشتریان از راه های متفاوتی میتواند انجام شود. تبلیغات تلویزیونی ، ارسال پیامک یا چاپ بروشور چند نمونه از این موارد هستند. اما یک روش دیگر که میتواند انواع محتوا از ویدیو تا متن و اینفوگرافی را یک جا نمایش دهد نرم افزار دیجیتال ساینیج یا سامانه اطلاع رسانی یکپارچه میباشد. این نرم افزار مدیریت محتوای هرگونه نمایشگر را از یک نقطه و به صورت متمرکز امکان پذیر میکند و با تقسیم صفحه نمایشگر به ناحیه های جداگانه، قابلیت پخش همزمان چند نوع محتوا را نیز در یک نمایشگر فراهم میسازد. این نمایشگرها که در شعب و نمایندگی ها نصب میشوند، در زمان حضور مشتریان برای دریافت خدمات بیشترین اثر گذاری را در معرفی خدمات یک شرکت دارند.

شرکت بیمه دی سامانه دیجیتال ساینیج برنا رسانه را به منظور ترویج آموزش های سازمانی به کارکنان و همچنین ارتقاء فرهنگ سازمانی یکپارچه راه اندازی نموده و تا کنون شعب متعدد این شرکت در شهرهای مختلف نیز به این سامانه پیوسته اند. نمایشگرهای نصب شده در شعب بیمه دی آخرین اخبار و رویدادهای این شرکت را اطلاع رسانی می کنند. گزارش های تصویری و معرفی خدمات بیمه ای از دیگر محتوای نمایشگرهای شعب بیمه دی می باشند. از آنجاییکه نمایشگرهای دیجیتال جذابیت زیادی برای مخاطبین دارند نمایش پیام های مورد نظر یک سازمان روی این نمایشگرها تأثیر بیشتری روی آنها دارد.

نمایشگر دیجیتال ساینیج برنا رسانه در شعبه زاهدان شرکت بیمه دی

شرکت برنا گستران دانش که مجری این سامانه در شعب بیمه دی است یکی از ارائه دهندگان نرم افزار دیجیتال ساینیج در ایران است. نرم افزار برنا رسانه با در نظر گرفتن نیازهای اطلاع رسانی روابط عمومی سازمانها طراحی شده است و امکانات زیادی را در این زمینه در اختیار کاربران قرار میدهد و قابلیت سفارشی سازی نیز دارد. نصب نمایشگر دیجیتال ساینیج در شعبه زاهدان بیمه دی در راستای اهداف یاد شده انجام شده است و این نمایشگر به سرور اصلی نرم افزار دیجیتال ساینیج برنا رسانه متصل میباشد و محتوای آن به صورت متمرکزتوسط دفتر روابط عمومی شرکت بیمه دی مدیریت میشود.

برنا گستران دانش

  • فارسی
  • English