دیجیتال ساینیج برق منطقه ای تهران

دیحیتال ساینیج برنا رسانه نرم افزار بومی سازی شده جهت مدیریت و زمانبندی نمایشگرها در سراسر نقاط پراکنده سازمان می باشد که روابط عمومی الکترونیک را دز سازمان میسر می کند. به این ترتیب که نمایشگر به قسمت های مختلف تقسیم بندی شده و محتوای هوشمند در هر یک از قسمت ها پخش خواهد شد . روابط عمومی وزارت نیرو در طرح جامع اطلاع رسانی و روابط عمومی الکترونیک ، دیجیتال ساینیج برنا رسانه را در سراسر کشور راه اندازی کرده است . برخی از زیر مجموعه های وزارت نیرو مانند شرکت برق منطقه ای تهران با توجه به پراکندگی ساختمان های این شرکت دیجیتال ساینیج برنا رسانه را به صورت مستقل نیز پیاده سازی کرده است.

دیجیتال ساینیج برنا رسانه مانند تابلو اعلانات دیجیتال در ورودی سازمان ها برای روابط عمومی آن سازمان بوده است . روابط عمومی شرکت برق منطقه ای از ساختمان ستادی در کسری از ثانیه محتوای خود را به ساختمان های پراکنده مانند ساختمان شهدا ارسال میکند.

محتوای دیجیتال ساینیج روابط عمومی برق منطقه ای گزارشات تصویری از فعالیت های روابط عمومی بوده در کنار آن روزنامه های روز و زیر نویس خبری نیز در نمایشگر ها پخش می شود.

روابط عمومی همچنین در دیحیتال ساینیج برنا رسانه یک ناحیه را به دست بسیج سازمان سپرده است . محتوای هوشمند از طریق ناحیه مربوط به بسیج سازمان برای نمایشگر ها ارسال می شود .

دیجیتال ساینیج شرکت برق منطقه ای تهران
دیجیتال ساینیج شرکت برق منطقه ای تهران

این شرکت همچنین در سایت های برق در استان قم نیز نمایشگر های دیجیتال ساینیج برنا رسانه را برای اطلاع رسانی پرسنل سایت و ارباب رجوع خود قرارداده است .

برنا گستران دانش

 

 

  • فارسی
  • English