دیجیتال ساینیج آب و فاضلاب استان البرز

استفاده از نرم افزار دیجیتال ساینیج به عنوان ابزاری برای اطلاع رسانی سازمانی امکانات زیادی در این خصوص فراهم میسازد. قابلیت تقسیم صفحه نمایش دیجیتال به بخش های مختلف توسط نرم افزار دیجیتال ساینیج آن را به یک بورد اطلاعات الکترونیکی تبدیل میکند. بدین وسیله میتوان اطلاعات زیادی را که از راه دور و تحت شبکه مدیریت میشوند به راحتی و در یک صفحه نمایش دیجیتال برای مخاطبان به نمایش گذاشت. روابط عمومی وزارت نیرو شبکه تلویزیونی تحت وب صنعت آب و برق کشور را به منظور اطلاع رسانی سراسری توسط نرم افزار دیجیتال ساینیج راه اندازی کرده است و شرکت آب و فاضلاب استان البرز یکی از سازمان هایی است که به این شبکه اطلاع رسانی پیوسته است.

این شبکه آخرین اخبار و دستاورد های صنعت کشور در زمینه آب و برق، مانند پویش الف-ب ایران را در کل کشور پوشش میدهد و در کنار آن پیام های فرهنگ سازی اصلاح مصرف آب و برق و اخبار دیگر را نمایش میدهد. روابط عمومی وزارت نیرو به وسیله نرم افزار دیجیتال ساینیج به ترویج سیاست های این وزارتخانه میپردازد که با توجه به تأثیر گذاری بالای اطلاع رسانی از این طریق پتانسیل فراوانی در این زمینه وجود دارد. همچنین باتوجه به لزوم پیاده سازی روابط عمومی دیجیتال یکی از مهم ترین ابزاری که رسیدن به این هدف را تسریع می بخشد نرم افزار دیجیتال ساینیج خواهد بود.

شرکت برنا گستران دانش با تکیه بر بیش از ده سال تجربه در بازار دیجیتال ساینیج و با درنظر گرفتن نیازهای اطلاع رسانی سازمانی در کشور نرم افزار دیجیتال ساینیج برنا رسانه را به صورت ویژه طراحی و توسعه داده است که تا کنون در بیش از دویست نقطه نصب شده. در نرم افزار دیجیتال ساینیج برنا رسانه با داشتن ماژول های اختصاصی مانند پخش صفحه اول جراید و نمایش وب پیج و اخبار به صورت متن زیرنویس و شبکه های تلویزیون سعی شده است تا نیازهای اطلاع رسانی سازمانی برآورده شود. شرکت آب و فاضلاب استان البرز با استفاده از نرم افزار دیجیتال ساینیج برنا رسانه شبکه تلویزیونی تحت وب صنعت آب و برق کشور را راه اندازی ننموده است.

برنا گستران دانش

  • فارسی
  • English