ديجيتال ساينيج برنا رسانه در شعبه رشت بيمه دی

امروزه تمامي روابط عمومي ها در سازمان ها و شرکت هاي مختلف به دنبال راه جديدي براي برقراري ارتباط با مخاطبان خود هستند و اين ارتباط تاثير بسزايي در پيشبرد اهداف سازمان خواهد داشت راه هاي ارتباطي زيادي ازجمله فضاي مجازي در اين دوران ارتباط سازمان ها و شرکت ها را با مردم حفظ کرده است اما به منظور ايجاد ارتباط يکپارچه در ساختمان هاي ستادي و غير ستادي و امور مشترکين سازمان ها تنها ديجيتال ساينيج ها هستند که ميتوانند در به بهترين شکل اين نقش را ايفا کنند. ديجيتال ساينيج ها در ساختمان هاي پراکنده يک سازمان در سطح يک شهر يا در کل کشور به روي نمايشگر هاي ساده يا هئشمند و يا تلويزيون هاي شهري نصب شده و از يک مرکز به صورت يکپارچه اطلاع رساني ميشوند به اين ترتيب که صفحه نمايش به قسمت هاي مختلف تقسيم شده و در داخل هر کدام از ناحيه ها در پلن سرور ديجيتال ساينيج محتوا با فرمت هاي مختلف قرار داده مي شود

بيمه ها از جمله مراکز خدمت دهي به شمار ميروند که روزانه تعداد مخاطبان زيادي در آنجا رفت و آمد داشته و شايد يک مشتري با يک سرويس بيمه در شعبه ميتواند به راحتي با سرويس ها و تخفيف هاي ديگري که در نمايشگر هاي ديجيتال ساينيج آن شعبه نصب مي شود آشنا شده و بتواند از آن سرويس ها بهره مند شود و روند فروش شرکت هاي بيمه را از اين طريق يعني اطلاع رساني با ديجيتال ساينيج افزايش مي يابد

بيمه دي نيز از شرکت هاي پيشرو در استفاده از تکنولوژي در بخش هاي مختلف مي باشد و پروژه ديجيتال ساينيج برنا رسانه را براي تمامي شعب فال و برتر خود در استان هاي مختلف راه اندازي کرده و کارشناسان روابط عمومي از مرکز تهران به هر کدام از آن شعب از طريق ديجيتال ساينيج برنا رسانه محتواي متفاوت با توجه به منطقه بندي شکل گرفته ارسال ميکنند

لازم به ذکر است که در پنل مديريتي ديجيتال ساينيج برنا رسانه نمايشگر ها در گروه هاي مختلف قرار ميگيرند و امکان ارسال محتواي متفاوت به هر کدام از نمايشگر ها در نسخه کلاينيت ديجيتال ساينيج برنا رسانه وجود دارد

در اين بلاگ به معرفي يکي ديگر از شعب فعال بيمه دي در شهر رشت مي پردازيم که ديجتال ساينيج برنا رسانه به تازگي در آن راه اندازي شده و استقبال خيلي خوبي از سمت مراجعين به داخل شعبه را به دنبال داشته و در نظر سنجي صورت گرفته از ديجيتال ساينيج برنا رسانه در پروژه دي، مردم از احترام به ارباب رجوع جهت اطلاع رساني از اين طريق ياد کردند.

برنا گستران دانش

  • فارسی
  • English