نمایشگر دیجیتال ساینیج برنا رسانه دانشگاه بقیه الله

افزایش تعداد نقاط دیجیتال ساینیج برنا رسانه در دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

پیرو نصب و راه اندازی پروژه دیجیتال ساینیج برنا رسانه در دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله و خلاقیت تولید محتوای مناسب دانشجویان در این مرکز توسط مدیران آموزش ، نیاز افزایش تعداد نقاط نمایشگر در طبقات ساختمان جدید واقع در مجموعه بقیه الله احساس شد ، همانطور که پراکندگی جغرافیایی از محدودیت هایی هست که گروه روابط عمومی و آموزش برای اطلاع رسانی به دانشجویان می باشد ، دیجیتال ساینیج برنا رسانه راه حلهای بسیار مناسبی را در این خصوص می تواند پیشنهاد دهد به این ترتیب که نمایشگر ها در نقاط پراکنده نصب باشند، هر کدام در یک گروه بندی قرار بگیرند و در به ازای هر گروه اطلاعات متفاوت به آن نمایشگر ارسال شود.

همچنین دیجیتال ساینیج برنا رسانه در دانشگاه بقیه الله بر روی نمایشگر های متفاوتی اجرا گردیده و این نیز یکی از مزیت های نرم افزار دیجیتال ساینیج برنا رسانه می باشد که محدودیت سخت افزاری خاصی را برای مشتریان به دنبال ندارد و هر سازمانی با داشته های خود بدون اعمال هزینه اضافه به سازمان میتواند این پروژه را بر روی نمایشگر های موجود در سازمان اجرایی کند

واحد آموزش دانشگاه بقیه الله نیز از دیجیتال ساینیج برنا رسانه در طبقات ساختمان آموزش ، بیمارستان بقیه الله ، ساختمان ستادی ، پژوهشگاه بقیه الله بهره گیری میکند و با توجه به سیاست های داخلی این مجموعه به هر نمایشگر یا به قسمتی از یک نمایشگر در ساختمان ستادی از طریق نرم افزار دیجیتال ساینیج برنا رسانه دسترسی های جداگانه ای اختصاص داده است

دیجیتال ساینیج برنا رسانه دانشگاه بقیه الله
دیجیتال ساینیج برنا رسانه دانشگاه بقیه الله

پیرو اجرای طرح اطلاع رسانی دیجیتالی با استفاده از دیجیتال ساینیج های برنا رسانه در وزارت علوم با توجه به سیاست های آموزشی و نحوه اطلاع رسانی دانشجویان  دیجیتال ساینیج برنا رسانه میتواند کمک شایانی را در این راستا به دانشگاه ها داشته باشد .

بقیه الله نیز از دیجیتال ساینج برنا رسانه در اطلاع رسانی سمینار ها ، کنفرانس های تخصصی حوزه پزشکی ، مناسبت های مختلف ملی و مذهبی ، سخنرانی های مختلف ، حتی ویدئو کنفرانس یکطرفه در سالن کنفرانس برای آن قشر از دانشجویانی که نمی توانند به صورت فیزیکی حضور داشته باشند را محیا می سازد .

نرم افزار دیجیتال ساینیج برنا رسانه نیز با تجربه زیادی که بین دانشگاه های مختلف داشته ، سعی داشته ماژول های مختلف را با توجه به حوزه اطلاع رسانی دانشگاهی ارائه دهد و بتواند به عنوان یک نرم افزار دانش بنیان در این مسیر پیشرو باشد .

برنا گستران دانش

  • فارسی
  • English