کیوسک دیجتال ساینیج تعاملی بیمه رازی

شرکت مهندسی برنا گستران  دانش موفق شده است با توجه به تجربه کسب شده در طی همکاری در زمینه سیستم اطلاع رسانی یکپارچه با حدود 100 الی 120 سازمان دولتی و خصوصی بتواند نیاز حوزه روابط عمومی و تبلیغات سازمانی را به خوبی در نظر گرفته و در جهت مرتفع کردن این نیازها قدم بردارد. کیوسک دیجیتال ساینیج تعاملی یا میز خدمت برنا یکی از راهکارهای شرکت برنا گستران دانش در این زمینه می باشد.

یکی مباحث مطرح شده در این حوزه نیاز به استفاده ازمیز خدمت الکترونیک یا استندهای تعاملی و غیرتعاملی  بوده است . که در سازمانها و نهادها به منظور مرتفع کردن نیاز ارباب رجوع به اطلاعات سازمانی و مراحل اداری موجود در سازمان نصب میگردند. هر سازمان بسته به نیاز، امکانات، خدمات و تسهیلات ارایه شده به مراجعین احتیاج به سخت افزار و نرم افزار متفاوتی برای ارائه خدمات به مراجعه کنندگان دارد. در همین راستا پس از ارائه محصول دیجیتال ساینیج برنا رسانه شرکت برنا گستران دانش در حوزه سیستم های دیجیتال ساینیج تعاملی نیز ورود کرده است. از جمله وظایف میز یا استند خدمت میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:

ارائه اطلاعات و راهنمایی های لازم به مراجعین در ارتباط با امور مربوطه

دریافت مدارک و درخواست های مراجعین

انجام امور و درخواست های متقاضیان در صورت امکان، در غیر این صورت اعلام تاریخ مراجعه بعدی یا زمان ارائه خدمت نهایی به مراجعین

دریافت نتایج اقدامات انجام شده از واحدهای ذیربط و اعلام آن به مراجعین

هدایت مراجعین به واحدهای مرتبط در موارد بسیار ضروری، پس از انجام هماهنگی با واحد اقدام کننده ذیربط

ضوابط، مقررات، گردش کار و زمان انجام هر یک از وظایف مرتبط با ارباب رجوع باید به نحو مقتضی در معرض دید و در اختیار مراجعین قرار گیرد

در این راستا شرکت برنا گستران دانش اقدام به معرفی نسل جدید کیوسک های سازمانی به نام میز خدمت الکترونیک سازمانی برنا نموده است که علاوه بر داشتن امکانات بالقوه سازمانی (در حوزهی سخت افزار و نرم افزار) در جهت پوشاندن تمامی موارد مطرح شده در وظایف میز خدمت، از امکانات و راه حل های نوینی در امر ارائه خدمات به مراجعین و ارباب رجوع برخوردار است. میز خدمت برنا در دو طرح کلی میز و استند با قابلیت افزودن ماژول های سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز، ابزار اطلاع رسانی قدرتمندی است که توانایی مجتمع سازی و ارائه تمامی خدمات سازمان را به مناسب ترین شیوه به ارباب رجوع و کارمندان دارا می باشد.

افزایش کیوسک دیجیتال ساینیج تعاملی یا میز خدمت برنا در بیمه رازی

با توجه به مزایای استفاده از  کیوسک های دیجیتال ساینیج برنا ، یکی از مهم ترین دسته مشتری های دیجیتال ساینیج به طور کلی شرکت های بیمه می باشند که این سیستم بخوبی توانسته در راستای اهداف این سازمانها قدم بردارد.

و شرکت بیمه رازی که  به عنوان نخستین شرکت بیمه خصوصی در ایران فعالیت می کند، پس از نصب و راه اندازی سیستم های اطلاع رسانی برنا رسانه یا دیجیتال ساینیج برنا رسانه در 40 نقطه اقدام به تهیه و استفاده از کیوسک های اطلاع رسانی یا میز خدمت برنا نیز نموده است.

شرکت بیمه رازی در ابتدای امر به صورت آزمایشی برای یک نقطه از کیوسک تعاملی یا میز خدمت برنا و نرم افزار خصوصی سازی شده شرکت مهندسی برنا گستران دانش در ساختمان اصلی شرکت بیمه  استفاده کرده و پس از رضایت از بازدهی کیوسک دیجیتال ساینیج تعاملی یا میز خدمت برنا اقدام به افزایش مجدد تعداد نقاط سیستم های اطلاع رسانی یکپارچه تعاملی شرکت مهندسی برنا گستران دانش  در  ساختمان های مختلف این شرکت گرفتند و ضمنا تصمیماتی  نیز نسبت به ارایه میز خدمت برنا در  بازار بزرگ ایران موسوم به «ایران مال» به عنوان یکی از پنج مال برتر جهان  میباشد ، گرفته اند.

برنا گستران دانش

  • فارسی
  • English