دیجیتال ساینیج
دیجیتال ساینیج

اطلاع رسانی سازمانی

با نزدیک شدن به نیمه دوم سال، زمان بودجه بندی برای سال آینده نیز فرامی رسد و بهتر است بودجه ای برای رویکردهای جدید در بخش اطلاع رسانی سازمانی خود در نظر بگیرید. اطلاع رسانی سازمانی بیرونی ترین وجه سازمان شماست و بیشترین ارتباط را با رسانه های مختلف دارد.
با توجه به اینکه محتوا و تلاش های بازاریابی بر موفقیت شرکت اثرگذار است، بنابراین رویکردهای اطلاع رسانی سازمانی باید همیشه به روز باشد. برای آماده کردن خود و تیم تان برای اتخاذ رویکردهای جدید PR در ماه های آتی، خوب است نگاهی به مواردی بیندازید که در سال های آینده دنیا را تسخیر خواهد کرد.
هماهنگی نوع بودجه و رسانه
تلاش های اطلاع رسانی سازمانی اهمیت رو به رشدی برای تیم مدیریت و بازاریابی شما دارد، چراکه بخش بازاریابی می تواند با صرف هزینه در رسانه ها منافع را به خود بازگرداند. تنها کافی است که با رسانه هایی ارتباط برقرار کنید که بدانید به وسیله آنها بهتر می توانید خود را به مخاطب معرفی و ارائه کنید.
اگر شما قبل از هر چیز بر رسانه ها تمرکز کنید، تیم شما فرصت سنجش و شناسایی آنچه را باید در این خصوص انجام دهد، دارد. در نهایت شما باید لیستی برای کمک به ارتقای محتوای تان تهیه کنید. هرچه محتوای بهتری تولید کنید، اطلاع رسانی سازمانی را یک قدم به جلو حرکت داده اید. با انتخاب رسانه درست و تعیین بودجه درخور آن شانس موفقیت خود را افزایش دهید.
توانمندی در سنجش PR
توانایی سنجش موثر اطلاع رسانی سازمانی یکی از بزرگ ترین فرصت ها برای صنعت است که به لطف تکنولوژی در صنعت ممکن است. نرخ بازگشت سرمایه ناشی از فعالیت های اطلاع رسانی سازمانی امروزه نسبت به گذشته افزایش یافته است و مدیرانی که اهمیت اطلاع رسانی سازمانی را نادیده می گیرند باید نسبت به این امر مهم توجه بیشتری داشته باشند و از رویکردهای جدید آن استقبال کنند.
اطلاع رسانی سازمانی به عنوان اصلی ترین حلقه ارتباط بین مدیران و کارکنان، مسئولیت خطیری در فرآیند دسترسی مدیران و افکار جمعی کارکنان دارند. بدون شک اطلاع رسانی سازمانی به عنوان یک فن و هنر نقش بسزایی در برقراری و تسهیل ارتباط دوسویه بین مدیران سازمان و کارکنان دارد، به طوری که امروزه کمتر سازمانی را می توان یافت که خود را بی نیاز از اطلاع رسانی سازمانی بداند و در عین حال موفقیت های چشمگیری را در زمینه های موردنظر و تحقق اهداف از پیش تعیین شده به دست آورده باشد.
گام برداشتن به سمت ایده های نو
نوآوری یکی از عناصر مورد توجه اطلاع رسانی سازمانی در سال های آینده خواهد بود. سازمان هایی که خلاقیت و نوآوری یکی از فاکتورهای مهم و درخور توجه در کارشان محسوب می شود، هیچ گاه به گذشته رضایت نداده و همواره با بهره گیری از ساز و کارهای خلاقانه، تغییر در نگرش و رفتار را سرلوحه امور خویش می دانند.
آنان به ایده های نو احترام می گذارند و با رغبت و حساسیت آنها را دنبال می کنند. یکی از واحدهای هر سازمان پویا، اطلاع رسانی سازمانی آن سازمان است و اگر این واحد، برخوردار از پویایی و خلاقیت باشد می تواند تحرک و نشاط را به تمامی سازمان منتقل سازد. اصولا نوآوری در کارها و برنامه های اطلاع رسانی سازمانی فعال یکی از مولفه های اصلی به شمار می رود. با جهانی که هر لحظه در حال تغییر است اطلاع رسانی سازمانی ها ناچارند به سمت ایده های نو گام بردارند.
نزدیک شدن اطلاع رسانی سازمانی و SEO
رویکردهای اطلاع رسانی سازمانی و SEO می توانند در دو بخش جدا در شرکت شما اجرا شوند، اما موازی و در کنار یکدیگر کار کنند. برای مثال SEO می تواند در تلاش های تیم بازاریابی دیجیتال شما و اطلاع رسانی سازمانی، قسمت اصلی بخش ارتباطات را تشکیل دهد. به طور کلی دو عملکرد کلیدی بخش اطلاع رسانی سازمانی، انتشار خبر با محتوای مناسب از سازمان و اطمینان از انتشار آن در رسانه مرتبط است.
بنابراین نیاز است که تیم SEO و اطلاع رسانی سازمانی شما اهداف یکدیگر را درک کرده و بتوانند هم راستا با هم در کارشان حرکت کنند، به گونه ای که محتوای به دست آمده از شرکت کیفیت بالایی داشته و به منظور سرچ های اینترنتی بهینه شده باشد.
این بهینه سازی به این معنی نیست که محتوا را با واژگان کلیدی و لینک ها پر کنید. این کار در دنیای فعلی فقط حوصله مخاطب را سر می برد و به آن توجه نخواهد کرد، بنابراین باید ارتباطی مناسب میان این دو حوزه برقرار و دستورالعمل ها را به دقت پیگیری کرد.

ابزار دیجیتال ساینیج های بومی در این زمینه بسیار کارساز بوده و امکانات موجود در این نرم افزار ها که برنا رسانه نیز در شمار سیستم های به روز اطلاع رسانی در سازمان ها پر کاربرد هست، نقش بسزایی را ایفا می کند.

برنا گستران دانش

 

  • فارسی
  • English