فناوری دیجیتال ساینیج در استودیوهای پخش زنده

استودیوهای پخش زنده درحال استفاده بیشتر از فناوری دیجیتال ساینیج برای انتقال تجربه نمایشی بهتر در بینندگان می باشند. امروزه حتی استودیو های کوچک نیز به سمت استفاده از فناوری دیجیتال ساینیج حرکت کرده اند و تقریباً هیچ برنامه زنده ای وجود ندارد که از این فناوری استفاده نکند.

فناوری دیجیتال ساینیج در ویدیو وال ها و کیوسک های پخش کننده اخبار و اطلاعات

استفاده از فناوری دیجیتال ساینیج در استودیوهای پخش اخبار به روش های متنوعی می تواند انجام پذیرد. برای مثال می توان با استفاده از راهکار دیجیتال ساینیج تصاویر گرافیکی و ویدیوها را به بخش های مختلف تقسیم کرد و در نمایشگرهای متعدد داخل استودیو نمایش داد به طوری که تصاویر بین این نمایشگرها در حرکت باشند و جلوه های تصویری جذابی ایجاد نمایند. برای این کار باید زیرساخت انتقال صوت و تصویر به طوری فراهم شود که محدودیتی برای نمایشگرها با برندهای گوناگون و نسبت های تصویری مختلف ایجاد نگردد و فناوری دیجیتال ساینیج با قابلیت تنظیم قالب های تصویری و ناحیه بندی نمایشگر به خوبی این کار را انجام میدهد. بدین صورت امکان پخش تصویر در کل ویدیو وال و یا هریک از نمایشگرهای آن به تنهایی فراهم میگردد. همچنین استفاده از فناوری دیجیتال ساینیج در نمایشگرهایی که به صورت عمودی نصب میگردند(یا همان کیوسک ها) برای نمایش دادن تصاویر مربوط به اخبار هواشناسی یا بازخوردهای خبری در رسانه های اجتماعی در استودیوهای خبری و برنامه های پخش زنده صورت میگیرد. همچنین برای نمایشگرهای دیگری که در فضای استودیو نصب می شوند می توان توسط فناوری دیجیتال ساینیج یک تصویر ثابت مرتبط با موضوعی خاص را برای تأکید بیشتر در همه آنها پخش نمود.

فناوری دیجیتال ساینیج در استودیوهای پخش زنده
فناوری دیجیتال ساینیج در استودیوهای پخش زنده

چالش های استفاده از این فناوری در زمینه پخش اخبار و برنامه های زنده تلویزیونی بیشتر مربوط به ابعاد مختلف تصاویر گرافیکی و ویدیو های مختلف میباشد. در برنامه های پخش زنده هرگونه تأخیر در نمایش تصاویر و بهم ریختگی در نمایشگرها می تواند نقش منفی در اعتماد و تمرکز بینندگان ایفا کند. بنابراین یک نرم افزار دیجیتال ساینیج در این زمینه باید بسیار مطمئن و به موقع عمل نماید ضمن اینکه می توان با راهکارهایی خاص درصد این خطاها را کاهش داد. برای این منظور باید قالب های از پیش تعیین شده و برنامه ریزی مشخص برای پخش محتوای هر نمایشگر در نظر داشت. این برنامه ریزی با توجه به هدف نصب هر نمایشگر و اینکه چه نوع محتوای گرافیکی قرار است در آنها پخش شود باید صورت گیرد.

برنا گستران دانش

  • فارسی
  • English