نگاهی به آینده دیجیتال ساینیج های داخلی

دیجیتال ساینیج های داخلی امروزه تقریباً در هرجایی دیده میشوند. فروشگاه های بزرگ و کوچک، بانک ها، ادارات و سازمان ها، هتل ها و مراکز خرید و هرجایی که مراجعه کنندگان و افراد بدنبال دریافت اطلاعات و دریافت خدمات باشند روی به استفاده از قابلیت های دیجیتال ساینیج ها میاورند. دو سوم استفاده کنندگان از دیجیتال ساینیج های داخلی بر این باور بوده اند که این نمایشگرها باعث توسعه برندینگ میشوند و بیشتر افرادی که در مقابل نمایشگرهای دیجیتال ساینیج قرار گرفته اند پیامی را که دیده اند به خوبی دریافت نموده و در راستای آن اقدام کرده اند. به طور کلی دیجیتال ساینیج های داخلی با توجه به محدود بودن فضا و میدان دید مخاطبان، بسیار بیشتر مورد توجه آنها قرار میگیرند. در این میان مواردی وجود دارند که توسعه آنها میتواند این تأثیر گزاری را بیشتر از قبل نماید. یکی از این موارد نمایشگرها هستند که با افزایش کیفیت پخش تصاویر از آنها در کنار کاهش قیمت تکنولوژی های مورد استفاده در آنها میتواند باعث پیشرفت زیادی در صنعت دیجیتال ساینیج های داخلی داشته باشد. جایگزینی تلویزیون های LED به جای LCD نشان دهنده تأثیر پیشرفت نمایشگرها بر روی این صنعت بوده است. نمایشگرهای LED با کاهش قیمت و افزایش کیفیت تصاویر راه را برای فراگیر شدن استفاده از دیجیتال ساینیج های داخلی هموار نموده و باتوجه به امکان ساخت آنها به اشکال و ابعاد بسیار متنوع قابلیت های جدیدی را در این زمینه امکان پذیر کرده اند، علاوه براینکه این نمایشگرها خیلی بیشتر و راحت تر از نمایشگرهای عادی توجه مخاطبان را به خود جلب میکنند.

ابزار برقراری ارتباط با مخاطبین دیجیتال ساینیج های داخلی

اما تنها داشتن نمایشگرهای با کیفیت و درخشان تضمین کننده موفقیت در جلب نظر و رساندن پیام به مخاطبان نمیتواند باشد. به همین دلیل اهمیت ابزار پیشرفته تر برقراری ارتباط با مخاطب ملاحظه میشود. ابزاری که با دریافت اطلاعات از افراد پیرامون دیجیتال ساینیج های داخلی بتوانند رفتار آنها را تحلیل نموده و به نوعی از ذهن مخاطب خود اطلاعات بسیار مفیدی کسب کنند که در نمایش دادن پیام درست، در لحظه درست و به مخاطب درست، بتوانند از این اطلاعات استفاده کنند. حسگرهای مجاورت یا دوربین های تشخیص چهره نمونه ای از این ابزار هستند که روزبروز در دیجیتال ساینیج های داخلی و کیوسک های اطلاع رسانی و میز خدمت الکترونیک بیشتر استفاده میشوند. برای مثال این ابزار میتوانند از میان مخاطبان افرادی را که قبلاً خدماتی از فروشگاه یا سازمان مربوطه دریافت کرده اند شناسایی کنند و با توجه به نوع خدماتی که قبلاً دریافت نموده اند اطلاعات مناسبی را برای او پخش کنند. این ابزار حتی میتوانند سن و جنس و حالت چهره مخاطبین را تشخیص داده و محتوای مناسب وی را نمایش دهند و یا تعداد عکس العمل افراد به یک پیام خاص را اندازه گیری نمایند. گام بعدی در صنعت دیجیتال ساینیج داخلی استفاده مناسب و یکپارچه از اطلاعات جمع آوری شده توسط حسگرها و بانک های اطلاعاتی مخاطبین خواهد بود. بدین ترتیب خواهیم توانست از تمام قابلیت هایی که پیشرفت ها در تکنولوژی نمایشگرها و ابزار برقراری ارتباط با مخاطبین برای ما امکان پذیر میکنند استفاده کنیم.

برنا گستران دانش

  • فارسی
  • English