تاريخچه شركت آب و فاضلاب روستایی

شركت آبفار تهران در تاريخ  8/4/ 1377 در روزنامه رسمي و كثير الانتشار جمهوري اسلامي به ثبت رسيده است

شركت آبفار استان تهران بادرنظرگرفتن آب شرب بهداشتي به عنوان يك ماده حياتي و با داشتن ارزش ذاتي ، اقتصادي، امنيتي، زيست محيطي و با سياست گذاري و برنامه ريزي و مديريت درصدد است تاخدمات آب و فاضلاب را با استفاده از روشهاي مختلف فني و اقتصادي مطابق با استانداردهاي ملي در اختيار مشتركين قرار داده و از اين روش نقش خود را در ارتقاء بهداشت، رفاه اجتماعي و توسعه پايدار جامعه روستايي استان تهران ايفا نمايد.

چشم انداز مطلوب بخش آب و فاضلاب روستایی استان تهران
1-دسترسی و برخورداری 100% جمعیت روستایی استان از تاسیسات آب آشامیدنی با معیارها و استاندارهای کمی و کیفی

 

2- دسترسی و بهره مندی 100% جمعیت روستایی استان از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی ( قابلیت کامل سرویس دهی شبکه های آب روستایی)

3- دسترسی و برخورداری 30% جمعیت روستایی استان به سامانه های جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب

4- انواع تطبیق تصفیه فاضلاب با استانداردهای موجود

5- دستیابی به ساختار اداری و مدیریتی کارآمد با هدف تسهیل و ارتقاء خدمات .

6- دستیابی به تعادل و حفاظت کمی و کیفی منابع آب شرب و بهداشتی با نگرش جامع زیست محیطی

7- دستیابی به شاخص مطلوب هدر رفت آب در تاسیسات تامین، انتقال و توزیع

8- دستیابی به فناوری پیشرفته و روز آمد برای نیل به بهره وری مطلوب از تاسیسات آب و فاضلاب

9-گسترش باور همگانی برای آب به عنوان کالای اقتصادی بدون جایگزین و استفاده بهینه از آن بر پایه الگوی مصرف.

اولویت های تحقیقاتی شرکت آب وفاضلاب روستایی استان تهران در سال 94

 

1-محور منبع آب

-بررسی انسداد بیولوژیکی فیلتر شنی و شکاف لوله جدار چاهی و امکان احیا و بازسازی آنها

-با توجه به افت شدید سطح ایستابی چاه ها و ریزشی بودن بافت خاک در برخی از نواحی استان تهران، روش نوین حفاری چاه ها که در برابر ماسه دهی و ریزش و یا رانش زمین مقاوم باشند، مورد بررسی قرار گیرد.

-بررسی امکان سنجی تأمین آب روستاهای شهرستان دماوند از سازندهای کارستیک

2-محور فناوری های نوین

-کاربرد فناوری های نوین در ثبت و رصد لحظه ای از هرگونه تغییرات انحراف از محور و ایجاد ناپیوستگی درساختمان چاه

3- محور کیفیت

بررسی روش نوین برای نیترات زدایی چاه های آب شرب

4-مدل سازی و تغذیه مصنوعی شناسایی منابع آب

5-مقایسه روش ژئو رادار با سایر روش های ژئوفیزیکی در مطالعات آب یابی استان تهران

6-محور تصفیه فاضلاب

-بررسی وضعیت سامانه های فاضلاب

-بررسی و معرفی مناسبترین روش از نظر فنی و اقتصادی در روستای سعیدآباد جاجرود

-شناسایی و کاربردی نمودن فناوری نوین برای پایداری لرزه ای در تصفیه خانه های فاضلاب

7- محور تأسیسات و تجهیزات

-بررسی احتمال آلایندگی ناشی از کاربرد لوله های   UPVC  در منابع آب شرب

8-محور مدیریت فنی اقتصادی و اجتماعی

– بررسی ایجاد تفکر شرکتی در میان مدیران شرکت آب و فاضلاب روستایی به منظور افزایش درامد شرکت و کاهش مصرف

 

-ارزیابی پایان نامه های انجام شده در شرکت آبفار در ابعاد منطقه ای و ارائه راهکار در جهت کاربردی نمودن آنها

-استفاده اززئولیت طبیعی در کاهش نیترات و کدورت چاه های آب شرب روستاهای استان تهران

-استفاده از دولومیت نیم پخته در کاهش فلزات سنگین از چاه های آب شرب

بررسی ایجاد تفکر شرکتی در میان مدیران شرکت آب و فاضلاب روستایی به منظور افزایش درامد شرکت و کاهش مصرف

روشهای ارزیابی سطح اقتصادی آب بدون درآمد و راهکارهای کاهش انشعابات غیرمجاز در روستاهای استان تهران

و سه پایان نامه مدیریت محیط زیستی همکاران شرکت

حمایت از پایان نامه های دانشجویی، تألیف مقاله و ترجمه کتاب و مقالات علمی

بررسی مهندسی ارزش در آزمایش پمپاژ چاه ها در راستای کاهش ماسه دهی و کدورت در سطح روستاهای استان تهران

آب و فاضلاب روستایی
آب و فاضلاب روستایی

ساینیج در شرکت آب و فاضلاب روستایی تهران

 

یکی دیگر از شرکت های مادر تخصوصی وزارت نیرو شرکت آب و فاضلاب روستایی است که مثل مابقی شرکت ها وابسته به وزارت نیرو, سیستم روابط عموممی الکترونیک ( دیجیتال ساینج ) در این شرکت هم باید نصب میشد که شرکت برنا گستران دانش که از طریق کارشناسان روابط عمومی وزارت نیرو انتخاب شده بود به بهترین شکل این سیستم را در آب و فاضلاب روستایی تهران نصب و راه اندازی کرد که روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی تهران همکاری های لازم را در خصوص نصب این سیستم انجام دادند.

هدف از نصب و راه اندازی سیستم دیجیتال ساینیج در وزارت نیرو و شرکت های مادر تخصوصی یکپارچگی اطلاعات و اطلاع رسانی کامل و سریع بوده و این سیستم در یک نقطه که در طبقه همکف روبروی درب ورودی نصب و راه اندازی گردید.

سیستم دیجیتال ساینیج برنا رسانه بعد از نصب در آب و فاضلاب روستایی تهران مورد استقبال کارشناسان فنی این شرکت قرار گرفته و همکارهای لازم در خصوص راه اندازی این سیستم در شرکت اب و فاضلاب روستایی تهران  و شرکت های توابع ابفار انجام گردید.

 

آب و فاضلاب روستایی

آب و فاضلاب روستایی

این سیستم بعد از نصب و راه اندازی بصورت کامل پشتبانی میشود.

شرکت برنا گستران دانش

  • فارسی
  • English